List otwarty do Minister Edukacji

List otwarty do Minister Edukacji

Prawo i Sprawiedliwość niestety w polskiej oświacie robi bałagan od początku swoich rządów. System edukacji to na razie jeden wielki chaos i dezorientacja uczniów, rodziców i nauczycieli. Wprowadzane w pośpiechu reformy i nieprzemyślane decyzje Minister Edukacji wprowadzają wiele niepokoju. Nauczyciele wychodzą na ulicę, protestują rodzice, środowisko oświaty, obawy mają nawet ministrowie tego rządu.

Od 2017 roku PiS chce rozpocząć likwidacje gimnazjów, wówczas obecni szóstoklasiści mieliby pójść do siódmej klasy. Resort Anny Zalewskiej chce przywrócić ośmioletnią szkołę podstawową.

19 listopada w Warszawie na Pl. Piłsudskiego o godz. 12.00 odbędzie się wielka manifestacja „STOP reformie edukacji”! Rodzice, nauczyciele, uczniowie, samorządowcy będą domagać się natychmiastowego wycofania projektu reformy i rozpoczęcia rzeczywistej debaty dotyczącej problemów edukacji.

 Zastrzeżenia do przepisów i stanu przygotowania do zmian zgłaszają środowiska oświatowe jednak największe zaniepokojenie o chaos w systemie edukacji mają rzecz jasna rodzice.

W imieniu grupy rodziców ze Społecznego Gimnazjum i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Poznaniu przedstawiam „List otwarty” wysłany do p. Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W liście tym rodzice protestują przeciw niektórym założeniom reformy edukacji, przede wszystkim jednak przeciw niezwykłemu tempu, w jakim jest ona wdrażana. Popieram autorów tego listu i mam nadzieję że Pani Minister weźmie pod uwagę stanowisko grupy społecznej której ta reforma dotyka najbardziej.

LIST OTWARTY RODZICÓW DZIECI SZKOLNYCH DO PANI MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowna Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej RP

Szanowna Pani Minister,

My, niżej podpisani rodzice dzieci uczęszczających do różnych oddziałów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwracamy się do Pani Minister z prośbą o wstrzymanie prac nad zmianami w systemie edukacji. Nasz niepokój budzi w szczególności propozycja likwidacji gimnazjów w sytuacji, w której zarówno badania PISA jak i opinie wielu specjalistów wskazują na ich pozytywną rolę i rosnący sukces. Dostępne badania pokazują, że wbrew obiegowej opinii przemoc nie stanowi w gimnazjach problemu większego niż w szkołach podstawowych. Likwidacja gimnazjów, bez przeprowadzenia wnikliwej analizy i całościowej oceny  tego typu szkół, wydaje się nam więc  pozbawiona uzasadnienia merytorycznego, a skutkowała będzie tylko ogromnym chaosem organizacyjnym. Przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku dzieci wybierających w dalszym etapie kształcenia szkoły zawodowe, skróci o rok okres ich edukacji ogólnej.  Co więcej, nieuchronnie doprowadzi do kumulacji dwóch roczników w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, począwszy od pierwszych klas w roku szkolnym 2019/2020. Oznaczać to będzie dla części naszych dzieci istotne zmniejszenie ich szans na dostanie się do wybranej szkoły średniej.  Boimy się, że skutkiem „wygaszania” gimnazjów będzie też stopniowy odpływ nauczycieli z tych placówek, pociągający za sobą wyraźne pogorszenie jakości nauczania trzech ostatnich gimnazjalnych roczników. Obawiamy się, że likwidacja gimnazjów doprowadzi w konsekwencji do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a więc w tym przypadku naszych dzieci.

Czujemy się zaniepokojeni również niezwykle szybkim tempem prac nad proponowanymi zmianami. Ich tryb powoduje dezinformację:  nie wiemy czego i gdzie w przyszłym roku będą się uczyć dzisiejsi szóstoklasiści. Nie wiemy, czy trzecioklasiści po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej, przejdą do kolejnego etapu nauczania, czy pozostaną wciąż na etapie wczesnoszkolnym. Nie wiemy, jak Pani Minister zamierza w nadchodzących latach szkolnych połączyć programy nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej z ośmioletnią.  Szybkość prac nad podstawami programowymi dla klasy czwartej i siódmej każe nam niestety przypuszczać, że podstawy te nie zostaną poddane odpowiedniej analizie merytoryczno-dydaktycznej.  Obawiamy się, że do końca listopada  b. r. (termin wynikający z zapowiedzi Pani Minister) może zabraknąć czasu nie tylko na dyskusję nad podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów, ale także na ich wzajemne skorelowanie.  Co więcej, mamy świadomość, że system oświaty stanowi zwartą całość i nie można poszczególnych jego elementów odrywać od pozostałych. Martwi nas więc fakt, że w tej chwili opracowywane są jedynie podstawy programowe dla dwóch roczników, w oderwaniu od reszty systemu.

Wszystkie powyższe zastrzeżenia, uwagi i obawy każą nam niestety przypuszczać, że proponowane przez Panią Minister zmiany, wbrew jej najlepszej woli, nie polepszą, a wyraźnie pogorszą warunki nauczania naszych dzieci i utrudnią im ostatecznie start w dorosłe życie. Dlatego prosimy Panią Minister o odłożenie decyzji o likwidacji gimnazjów i przystąpienie do rzetelnej dyskusji z fachowcami, nauczycielami, a nade wszystko z nami – rodzicami.   

About the author

akowalskab administrator

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress